สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เปิดรรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดและ Download เอกสารต่างๆ ได้จากลิงค์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่..
พิธีเปิดการแข่งขัน และเลี้ยงต้อนรับ การแข่งขันกีฬาแอนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2558

ประเพณีรดน้ำดำหัว และจัดประกวดแข่งขัน"กลองสะบัดชัย" การแข่งขัน"กลองมองเซิง" และการประกวด"ขันโตก"  3 เมษายน 2558

 


 


 
 


 


 

เว็บไซต์ รายงานผลการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ประจำปี 2558

กลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 5 รอบ 
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 
จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคน 
ร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
พระสงฆ์ จำนวน 61 รูป  เวลา 06.30 น.
ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

กลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

เชิญชวนนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ทุกชั้นปี 
ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกคนดีเป็นนายกองค์การนักศึกษา 
ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 น. - 15.00 น. 
ณ บริเวณหน้าอาคารมาร์ติน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่


กยศ. รวมใจ ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาศมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ  60  พรรษา  
วันที่  17-18  มีนาคม  2558  ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้


กลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่


ใบสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา
กลุ่มวิชากีฬาศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
(ท่านสามารถคลิ๊กที่รูปเพื่อบันทึกรายละเอียด)
 

ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบสำหรับนักศึกษาใหม่ (รอบโควตา) 
ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2558
(ท่านสามารถคลิ๊กที่รูปเพื่อขยายดูขั้นตอน)ระบบการรายงานตัวของนักศึกษา
รอบโควตาเท่านั้น  6-9มีนาคม 2558
ประกาศ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายส่งเสริมวิชาการ 
ประจำปีงบประมาณ 2558 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2558
(ท่านสามารถคลิ๊กที่รูปเพื่อขยายดูรายละเอียด)

ประกาศ
ขั้นตอนและเอกสารประกอบการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2558
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่
 25-26 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศ
ขอให้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวรอบโควตา
ลงทะเบียนรายงานตัวผ่านระบบ
ได้ตั้งแต่วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2558
เนื่องจากระบบขัดข้อง จึงประกาศเพื่อทราบ

.......................
Download แบบฟอร์ม
รายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย
ในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาใน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่


ประกาศ  
สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
ปีการศึกษา 2558
ประเภท โควตา

***หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบรายชื่อของท่านในทุกคณะและสาขาวิชา***

ประเภทโควตาโรงเรียนกีฬา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา

ประเภทโควตานักกีฬา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา                          
ประเภทโควตานักกีฬา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา

ประเภทโควตาเรียนดี
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา