สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ www.ipecm.ac.th
ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ลิงก์รายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภทโควตา (เพิ่มเติม)

สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภทโควตา

สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ (รอบโควตา) 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ลำดับการเลือกประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๑  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับปริญญาตรี

สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร