สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ www.ipecm.ac.th
ประกาศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

 ลิงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2560  ประเภททั่วไป (รอบ ๔)


สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร
ประกาศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
การรับสมัครและเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภททั่วไป ( รอบ ๔ )


สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร


ประกาศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ลิงค์รายงานตัวสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560


แบบบันทึกรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย สำหรับ
นักศึกษาใหม่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกปีการศึกษา 2560
สามารถดาวน์โหลด เอกสารตามลิงค์ ทางด้านล่างนี้สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร

ประกาศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา 2560 ประเภททั่วไป (รอบ 3)

สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ตารางเรียนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - 1


ใบลงทะเบียนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร