คำเตือน ในการลงทะเบียน เมื่อเลือกวิชาแล้ว หากไม่กดการยืนยันการลงทะเบียน ท่านจะไม่สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ และจะถูกประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ทันที
ประกาศ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาโควตา ประจำปี 2558
ไปจนถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 และขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังนี้

 (ท่านสามารถคลิ๊กที่รูปเพื่อขยายดูรายละเอียดของเอกสารที่แนบมา 3 ชุด ดังต่อไปนี้)


- กำหนดการ 1หน้า


                                                                                         -ระเบียบการ 4 หน้า
 

-ใบสมัคร 1 หน้านักศึกษาสามารถกรอก  

"แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้"  


ได้จากเว็บไซด์ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/1DwB4p_s1W6N8r3NbDLA6mtt9SoXBIoSrNVV2gLc8v5c/viewform?c=0&w=1
ประกาศ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
!!ขอยกเลิกการรับสมัครนักศึกษาโควตา!!
ในสาขาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์
ประกาศจากงานทะเบียน
23 ธันวาคม 2557
(ท่านสามารถคลิ๊กที่รูปเพื่อขยายดูรายละเอียด)

ทีมชาติไทย บุกแพ้ มาเลเซีย 2-3 แต่ประตูรวม เฉือนเอาชนะ 4-3 คว้าแชมป์ AFF SUZUKI CUP มาครองในรอบ12ปี ได้สำเร็จ รวมคลิปทุกนัดของนักเตะทีมชาติไทย 
รอบแรก กลุ่มบี นัดที่ 1 ไทย ชนะ สิงคโปร์ 2-1
รอบแรก กลุ่มบี นัดที่ 2 ไทย ชนะ มาเลเซีย 3-2
รอบแรก กลุ่มบี นัดที่ 3 ไทย ชนะ เมียนมาร์ 2-0
รอบรองชนะเลิศ นัดแรก ไทย เสมอ ฟิลิปปินส์ 0-0
รอบรองชนะเลิศ นัดที่ 2 ไทย ชนะ ฟิลิปปินส์ 3-0
รอบชิงชนะเลิศ นัดแรก ไทย ชนะ มาเลเซีย 2-0
รอบชิงชนะเลิศ นัดที่สอง ไทย แพ้ มาเลเซีย 3-2 ไทยได้แชมป์!!!!!!

ประกาศรายวิชาลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2557
  -  คณะศึกษาศาสตร์ (คลิ๊ก)
หมายเหตุ  นักศึกษาต้องลงทะเบียนปกติ พร้อมกดยืนยันการลงทะเบียนในระบบก่อน จึงจะเพิ่มหรือถอนรายวิชาได้
***เพิ่มถอนต้องแนบใบลงทะเบียนปกติด้วย***
-  เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 2 มกราคม 2558 (พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน)
-  ช่วงเพิ่ม - ถอน รายวิชา ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 มกราคม 2558
-  ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียนช้า ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 มกราคม 2558  (ชำระค่าปรับ)
-  ช่วงเวลายืนคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 มกราคม 2558 (ทบ.2)
-  วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนเรียนช้า (กรณีขอผ่อนผัน) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

ใบรับสมัครเข้าศึกษา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558

................................................
(ท่านสามารถSaveแบบฟอร์มการรับสมัครขนาดA4จากในเว็บไซด์ได้)

ประกาศ กำหนดการรับสมัครและรายงานตัวของนักศึกษาโควตา 
ประจำปีการศึกษา 2558
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558
................................................
(ท่านสามารถsaveรูปภาพเพื่อขยายดูรายละเอียด)

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2558
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

..........................................................
(ท่านสามารถsaveรูปภาพเพื่อขยายดูรายละเอียด)
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยของสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2557 
และ ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์พิจารณาเงินรางวัลสมนาคุณด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2557

แจ้งให้ทราบ

เรื่อง"การรายงานตัวบัณฑิตและชำระเงิน"  และ "กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2554-2557"

(ท่านสามารถClickที่รูปเพื่อขยายดูรายละเอียด)
ประมวลภาพ "โครงการส่งเสริมจิตสำนึก ราชการใสสะอาด"
วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2557
ณ.ห้องประชุมพลบดี 1 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
โดยมีท่านวิทยากร พระอาจารย์ ดร.พระมหาไพศาล ฐานวุฑโฒ (เจ้าอาวาสวัดท่าใหม่อิ)
        และสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. มาบรรยาย
คณะศึกษาศาสตร์
Download 
ตัวอย่างการเขียน มคอ.3 และแบบฟอร์มการเขียน มคอ.3

ประกาศจากคณะศึกษาศาสตร์
เรื่อง รายวิชาที่เปิดเรียนเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1/2557

นักศึกษาปริญญาโท สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
    ด้วยการลงทะเบียน Online ยังไม่เรียบร้อย จึงให้นักศึกษาทุกคนไปชำระเงินค่าลงทะเบียนที่งานการเงินสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวน 25,000 บาท ภายในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 (ในเวลาราชการ) ขอรับเอกสารการลงทะเบียนที่อาจารย์กาญจนา หากพ้นกำหนดจะถูกปรับตามระเบียบ สำหรับนักศึกษาที่จะลงทะเบียน ปรับพื้นฐาน 5 คน ให้ลงทะเบียนวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา 3(3-0-6) เพิ่มค่าลงทะเบียน 4,500 บาท โดยยื่นคำร้อง ที่งานทะเบียน และให้เรียนในวันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ผู้สอน ดร.ลัดดา เรืองมโนธรรม หากมีปัญหา โทรประสาน รศ.ชูระวี สุริยจันทร์ 089-7009878