สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ www.ipecm.ac.th
ประกาศ 
เรื่อง รายชื่ออันดับสำรองที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
 ปีการศึกษา 2559 (ประเภททั่วไป)
ประกาศ!!! 
เลื่อนกำหนดการขยายเปิดรับสมัครนักศึกษารอบทั่วไป (2559)
ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
และคณะศิลปศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
อย่างไม่มีกำหนด
ให้ผู้ท่ีประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อติดตาม
กำหนดการรับสมัครได้ที่ WEBSITE : www.ipecm.ac.th

ประกาศ 
รายชื่ออันดับสำรองที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
ปีการศึกษา 2559 (ประเภททั่วไป)ประกาศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา
กลุ่มวิชากีฬาศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 
(รอบ 2 )ประกาศ
เรื่อง รายชื่ออันดับสำรองที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
ปีการศึกษา 2559
ขยายเวลาการรายงานตัว 25-26 เมษายน 2559


(ประเภททั่วไป)

ประกาศ 
ขยายการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2559
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง - 25 เมษายน 2559 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 
และสอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 
ติดต่อสอบถามการรับสมัครได้ที่ คณะศึกษาศาสตร์ 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
053-214693

Website รายงานตัวบนระบบonline 
สำหรับผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบทั่วไป)
หมายเหตุ : - สิ้นสุดการรายงานตัวผ่านระบบ วันที่ 21 เมษายน 2559
- ให้ผู้ที่รายงานตัวปริ้นหลักฐานการรายงานตัวพร้อมกับเอกสารการตรวจสุขภาพมาให้เรียบร้อย

V
V
V

ประกาศ 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง ขยายการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบทั่วไป)
ปีการศึกษา 2559 
(เปิดรับสมัครเฉพาะ 
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
- คณะศิลปศาสตร์ )
ลงประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2559
 ประกาศ 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

นักศึกษาสามารถDownloadแบบฟอร์ม "ใบตรวจสุขภาพ" ได้จากเว็บไซด์นี้
v
v
v

ประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2559
(ประเภททั่วไป)


ประกาศ 
ให้ผู้สมัครสอบที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อทางสถาบันฯโดยด่วน 
ภายในเวลา 14.00 น. (วันนี้ 28/03/2559)
1. นายปฐวี ลำพูนศัก 
2. นายพุฒิพงษ์ กันทรลักษณ์ 
3. น.ส.ปิยกร แก้วมณีรัตน์
4. น.ส.กาญจนาภรณ์ ตาลิน
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
โทร. 053-223-320

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี/โท (รอบทั่วไป)
ปีการศึกษา 2559

**กำหนดการรับสมัครและรายละเอียดมีในเอกสารที่แนบมา**
**ท่านสามารถsaveที่รูปภาพเพื่อขยายดูรายละเอียด**

นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ที่ website >> http://ipecm56.blogspot.com << ภายในวันที่ 26 - 29 มกราคม 2559 พร้อมทั้ง ปรินส์ ใบรายงานตัว ออกจากระบบและนำมายื่น ในวันรายงานตัว ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ ห้องพลบดี 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ วันที่ 28 - 29 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30.น ตามลิงค์ ทางด้านล่างนี้ 
 >> http://113.53.231.14:81/ipe_cm/ent_newstudent.php <<
ประกาศ
แผนผังแสดงที่นั่งผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ประเภทโควตา)
ปีการศึกษา 2559
สอบคัดเลือก วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2559
**ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประชาชนมาแสดงตัวก่อนเข้าห้องสอบด้วย**
(ท่านสามารถคลิ๊กที่รูปแล้วSAVEเพื่อขยายดูรายชื่อ)