สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เปิดรรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดและ Download เอกสารต่างๆ ได้จากลิงค์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่..
ประกาศงานรับนักศึกษาใหม่
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัวผ่านระบบ
วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2558
หากไม่รายงานตัวผ่านระบบ และ
ไม่มารายงานตัวตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาโท
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
ปีการศึกษา 2558
(ท่านสามารถคลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายดูรายละเอียด)


ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก
ปีการศึกษา 2558
ได้ที่ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2558

การสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558  วันที่ 14 พฤษภาคม 2558นายแพทย์ธีรวุฒิ  โกมุทบุตร  ประธานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร
เข้าปรึกษาหารือ กับ ดร.จารุวัฒน์  สัตยานุรักษ์
เรื่องการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%
ประกาศปริญญาโท 

สอบทฤษฎี วันพุธที่ 13 -14 พฤษภาคม 2558
เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป
ณ.ห้องเอราวัณ 2
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

และสอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558
เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป
ณ.ห้องพ่วงบุตร   อาคารมาร์ติน


สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
พิธีปิดโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก
วันอาทิตย์ที่  10  พฤษภาคม  2558  เวลา  10.00  น.  
ณ ห้องประชุมเอราวัณ 2 ส
ถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่