สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ www.ipecm.ac.th
ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

สำหรับผู้สอบผ่านการคัดเลือก ให้รายงานตัวผ่าน ระบบ ตั้งแต่                   วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

http://113.53.231.14:81/ipe_cm/ent_newstudent.php

สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร

https://drive.google.com/open?id=0B81yMvU7BQ75YXUxR0xSdDZvbTg
!!! Linkดาวโหลดแบบฟอร์มใบตรวจสุขภาพสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 (ประเภททั่วไป)
(รอบขยายระยะเวลาการสอบระว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา)

ประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2559 (ประเภททั่วไป)
(รอบขยายระยะเวลาการสอบระว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา)ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ (ล่าสุด!!) 
 เรื่อง ขยายการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบทั่วไป)
(เริ่มเปิดรับสมัคร 30 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2559)
ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2559

สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร