สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ www.ipecm.ac.th
ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร


สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร
ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2560

สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภททั่วไปสามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร
ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ( ประเภททั่วไป )สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสารประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่หมายเหตุ :  ว่าผู้มีสิทธิ์รายงานตัวสามารถรายงานตัว
ได้ตั้งแต่วันที่ 25 - 27 มกราคม 2560

สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
ได้ขยายเวลาการรายงานตัว รอบโควตา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ตั้งแต่ วันนี้จนถึง วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
ยกเว้นวันหยุดราชการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร
ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ลิงก์รายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภทโควตา (เพิ่มเติม)

สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภทโควตา

สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ (รอบโควตา) 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ลำดับการเลือกประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๑  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับปริญญาตรี

สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร