สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ www.ipecm.ac.th
ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 

ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2559 นักศึกษาสามารถชำระเงินผ่าน        ธนาคารกรุงไทยตามที่ใบสมัครระบุไว้ด้านล่าง ได้เลย

สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร
ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2560  (ประเภทโควตา)


สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร
ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ

สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร
ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ (รอบโควตา) 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ลำดับการเลือกประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๑  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับปริญญาตรี

สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร