เว็บไซต์นี้เป็นเว็บสำรองของ สพล.เชียงใหม่ ใช้สำหรับประกาศข่าวสาร และประชาสัมพันธ์สถาบัน ท่านสามารถเข้าไปเว็บไซต์หลักได้ที่ www.ipecm.ac.th
เว็บไซต์นี้เป็นเว็บสำรองของ สพล.เชียงใหม่ ใช้สำหรับประกาศข่าวสาร และประชาสัมพันธ์สถาบันการพลศึกษาท่านสามารถเข้าไปเว็บไซต์หลักได้ที่

www.ipecm.ac.th

 ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อใน สพล.เชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (ประเภททั่วไป) 

 Download "ใบเลือกหน่วยสอบ" ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (ประเภททั่วไป) 


ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สพล.เชียงใหม่ ปีการศึกษา2561(ประเภทโควตา)

Download ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย ในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาใน สพล.เชียงใหม่ 


ลิงค์การรับสมัครเข้าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561   คลิกที่นี่

ลิงค์รายงานตัวสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561    คลิกที่นี่ 
ตารางเรียน / ตารางสอน / ตารางการใช้ห้อง 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

                                       ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

รับสมัครบุคคลทำงานในตำแหน่งแม่บ้าน และคนสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 2561 ( ประเภทโควตา )
ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

การรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2561   
เว็บไซต์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34
" แม่ระมิงค์เกมส์ "ประกาศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่


ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนา 


ประกาศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

 ลิงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2560  ประเภททั่วไป (รอบ ๔)


สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร
ประกาศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
การรับสมัครและเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภททั่วไป ( รอบ ๔ )


สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร


ประกาศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ลิงค์รายงานตัวสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560


แบบบันทึกรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย สำหรับ
นักศึกษาใหม่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกปีการศึกษา 2560
สามารถดาวน์โหลด เอกสารตามลิงค์ ทางด้านล่างนี้สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร

ประกาศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา 2560 ประเภททั่วไป (รอบ 3)

สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ตารางเรียนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - 1


ใบลงทะเบียนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร