เว็บไซต์นี้เป็นเว็บสำรองของ สพล.เชียงใหม่ ใช้สำหรับประกาศข่าวสาร และประชาสัมพันธ์สถาบัน ท่านสามารถเข้าไปเว็บไซต์หลักได้ที่ www.ipecm.ac.th
เว็บไซต์นี้เป็นเว็บสำรองของ สพล.เชียงใหม่ ใช้สำหรับประกาศข่าวสาร และประชาสัมพันธ์สถาบันการพลศึกษาท่านสามารถเข้าไปเว็บไซต์หลักได้ที่

www.ipecm.ac.th

ประกาศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ลิงค์รายงานตัวสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560


แบบบันทึกรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย สำหรับ
นักศึกษาใหม่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกปีการศึกษา 2560
สามารถดาวน์โหลด เอกสารตามลิงค์ ทางด้านล่างนี้สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร

ไม่มีความคิดเห็น: