เว็บไซต์นี้เป็นเว็บสำรองของ สพล.เชียงใหม่ ใช้สำหรับประกาศข่าวสาร และประชาสัมพันธ์สถาบัน ท่านสามารถเข้าไปเว็บไซต์หลักได้ที่ www.ipecm.ac.th
เว็บไซต์นี้เป็นเว็บสำรองของ สพล.เชียงใหม่ ใช้สำหรับประกาศข่าวสาร และประชาสัมพันธ์สถาบันการพลศึกษาท่านสามารถเข้าไปเว็บไซต์หลักได้ที่

www.ipecm.ac.th

ประกาศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
การรับสมัครและเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภททั่วไป ( รอบ ๔ )


สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร


ไม่มีความคิดเห็น: