สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ www.ipecm.ac.th
ประกาศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
การรับสมัครและเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภททั่วไป ( รอบ ๔ )


สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร


ไม่มีความคิดเห็น: