เว็บไซต์นี้เป็นเว็บสำรองของ สพล.เชียงใหม่ ใช้สำหรับประกาศข่าวสาร และประชาสัมพันธ์สถาบัน ท่านสามารถเข้าไปเว็บไซต์หลักได้ที่ www.ipecm.ac.th
เว็บไซต์นี้เป็นเว็บสำรองของ สพล.เชียงใหม่ ใช้สำหรับประกาศข่าวสาร และประชาสัมพันธ์สถาบันการพลศึกษาท่านสามารถเข้าไปเว็บไซต์หลักได้ที่

www.ipecm.ac.th

ขณะนี้เว็บไซต์หลักของสถาบัน www.ipecm.ac.th ประสบปัญหาขัดข้องในส่วนของระบบ WebServer ท่านสามารถใช้งานเว็บสำรองนี้ http://ipecm56.blogspot.com ได้ จนกว่าจะทำการปรับปรุ่งซ่อมแซมระบบเสร็จสิ้นครับ..

ไม่มีความคิดเห็น: