เว็บไซต์นี้เป็นเว็บสำรองของ สพล.เชียงใหม่ ใช้สำหรับประกาศข่าวสาร และประชาสัมพันธ์สถาบัน ท่านสามารถเข้าไปเว็บไซต์หลักได้ที่ www.ipecm.ac.th
เว็บไซต์นี้เป็นเว็บสำรองของ สพล.เชียงใหม่ ใช้สำหรับประกาศข่าวสาร และประชาสัมพันธ์สถาบันการพลศึกษาท่านสามารถเข้าไปเว็บไซต์หลักได้ที่

www.ipecm.ac.th

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

การรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2561   

ไม่มีความคิดเห็น: