เว็บไซต์นี้เป็นเว็บสำรองของ สพล.เชียงใหม่ ใช้สำหรับประกาศข่าวสาร และประชาสัมพันธ์สถาบัน ท่านสามารถเข้าไปเว็บไซต์หลักได้ที่ www.ipecm.ac.th
เว็บไซต์นี้เป็นเว็บสำรองของ สพล.เชียงใหม่ ใช้สำหรับประกาศข่าวสาร และประชาสัมพันธ์สถาบันการพลศึกษาท่านสามารถเข้าไปเว็บไซต์หลักได้ที่

www.ipecm.ac.th

 ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อใน สพล.เชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (ประเภททั่วไป) 

 Download "ใบเลือกหน่วยสอบ" ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (ประเภททั่วไป) 


ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สพล.เชียงใหม่ ปีการศึกษา2561(ประเภทโควตา)

Download ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย ในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาใน สพล.เชียงใหม่ 


ลิงค์การรับสมัครเข้าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561   คลิกที่นี่

ลิงค์รายงานตัวสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561    คลิกที่นี่ 

ไม่มีความคิดเห็น: